Biblioteka szkolna

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

  


 

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”.  

                                                                                                                                          Jan Paweł II

 


 

 

 

 


 

 

 

 

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy,
albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie
– w każdym razie wygra”.

 


 WYNIKI KONKURSU: 

„HASŁO PROMUJĄCE BIBLIOTEKĘ”
 

Jeśli mądrą głową chcesz być, to koniecznie musisz do biblioteki przyjść.
Marta Kowalczyk kl. V b -  I miejsce
 
W bibliotece możesz czytać i o książki często pytać i pamiętaj tylko o dwie. Każdy przecież książkę wypożyczyć chce! 
Ala Rogozińska kl. IV aII miejsce  

Raz, dwa, trzy, bibliotekę lubisz ty, cztery, pięć, sześć do jej odwiedzenia miej chęć, siedem, osiem zaproś Jasia i Małgosię. 
Mateusz Haberka kl. V bIII miejsce 


WYRÓŻNIENIA 

Złap książeczkę czytaj ją i polecaj wszystkim w krąg. 
Dominika Brożyna kl. IV a   

Książki źródłem wiedzy są w bibliotece jest ich ogrom.
 Małgorzata Kowalczyk kl. II b 

 Czytaj książki, bo to powiększa Twoją wiedzę.
Ida Sidorczyk kl. V  


Biblioteka Ogłasza dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 Międzyklasowy Konkurs Czytelniczy  „Moliki Książkowe”

Cele konkursu:

 •  propagowanie czytelnictwa książek,
 • pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych w książkach,
 • pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
 • Wyrabianie umiejętności pracy dla sukcesu grupy w której się współpracuje.

Warunki konkursu:

 •  w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas I-VI,
 • konkurs obejmuje czytelnictwo książek każdej klasy w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2009/2010,
 • po pierwszym semestrze zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeniowej i w bibliotece, informacje o strukturze czytelnictwa poszczególnych klas,
 • podstawą do oceny czytelnictwa są statystyki komputerowe książek wypożyczanych do domu,
 •  laureatom (klasom) zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2010)

 Biblioteka Ogłasza dla uczniów
 
klas 0- IV Szkoły Podstawowej nr 4 Konkurs
pt. „Mój lekturnik”


Cele konkursu: 

 • propagowanie czytelnictwa książek,
 • pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych
  w książkach,
 •  pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
 • kształtowanie aktywnego, twórczego młodego człowieka, rozwijanie zdolności manualnych.

Warunki konkursu:

 • uczeń zakłada  zeszyt w którym dowolną techniką będzie mógł przedstawić ciekawą historyjkę z przeczytanej książki.
 • podstawą do oceny będzie rysunek, który ma przedstawić dowolnie wybrany fragment książki.
 • przy każdej pracy należy podać tytuł i autora książki, oraz zatytułować swój rysunek.
 • w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas 0 - IV,
 • konkurs obejmuje czytelnictwo książek w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2009/2010,
 • Laureatom  zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2010 r.).

 

O BIBLIOTECE

Biblioteka to dwa pomieszczenia, w jednym mieści się wypożyczalnia, kącik czytelniczy oferujący 14 miejsc do pracy na miejscu oraz 3 stanowiska komputerowe, na tyłach biblioteki znajduje się magazyn z księgozbiorem podręcznym, lekturami i innymi materiałami bibliotecznymi. Zbiory biblioteki liczą ponad 7 tys. woluminów. Gromadzimy książki, w tym akty prawne, dokumenty z życia szkoły, i inne dokumenty tj.: przeźrocza, płyty magnetofonowe, kasety video, płyty CD. Oprócz podstawowych działów wiedzy mamy wyodrębniony dział regionaliów, gdzie gromadzimy wydawnictwa o naszym regionie. Ponadto w trakcie tworzenia jest Tekstowa Kartoteka Zagadnieniowa. Od września 2009 roku zostanie utworzony spis czasopism, w tym dla nauczycieli, które będą posiadały bibliografię zawartości. Biblioteka jest skomputeryzowana. Od września 2000 roku zbiory udostępniane są w Programie Komputerowej Obsługi Biblioteki SOWA-SZKOŁA.

 

 

 

 

WARSZTAT  INFORMACYJNY BIBLIOTEKI tworzą:

 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin czytelni
 • Regulamin Centrum Medialnego
 • Ogólna instrukcja BHP i PPOŻ dla pomieszczeń bibliotecznych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
 • Zasady BHP w Szkole
 • Tablice z klasyfikacją zbiorów
 • Tablice z alfabetem (wszystko zostało umieszczone przy drzwiach wejściowych do biblioteki)
 • Katalogi biblioteczne kartkowe i komputerowe: katalog alfabetyczny, katalog przedmiotowy.
 • Kartoteki zagadnieniowe
 • Księgozbiór podręczny
 • Internet

Czytelnia

Czytelnia biblioteki udostępnia zbiory (z których można korzystać tylko na miejscu w bibliotece) i Internet. Posiada 14 miejsc dla korzystających z księgozbioru podręcznego, kartoteki tekstowej, zagadnieniowej i prasy. Ponadto wyodrębnione są 3 miejsca dla korzystających z Internetu lub komputerowej przeglądarki zbiorów bibliotecznych SOWA-SZKOŁA. Tutaj odbywają się otwarte lekcje biblioteczne, organizowane są konkursy, wystawki i jest to miejsce, w którym umieszcza się wiele informacji o tym, co dzieje się w bibliotece i w szkole.
 
Koło Biblioteczne

Koło biblioteczne zostało utworzony dla chętnych, chcących poszerzyć swoje horyzonty wiedzy, a zarazem włączyć się w prace szkoły i biblioteki. Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 1345 do godz. 1445.
Założeniem koła jest działać metodą WEBQUEST.  
 Metoda nauczania oparta na teorii konstruktywizmu czyli budowaniu własnej wiedzy przez doświadczenie, wykorzystująca w sposób innowacyjny zasoby Internetu i zawierająca elementy uczenia się zespołowego.
 Metoda nauczania ukierunkowana na wyszukiwanie, w której większość lub całość informacji pozyskiwana jest w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, opcjonalnie uzupełniana telekonferencjami i materiałami podręcznymi.
WebQuest uczy:
• ukierunkowanego poszukiwania informacji,
• ich przetwarzania,
• pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów,
• krytycznego i twórczego myślenia,
• współpracy w zespole,
• wspomaga proces myślowy uczniaka poziomie analizy, syntezy i ewaluacji
Webqust daje możliwość stosowania takich sposobów kształcenia wspomaganego technologiami i informacyjnymi, które uwzględniają:
• uczenie się przez działanie,
• odkrywanie,
• doświadczenie,
• nazywanie,
• nadawanie sensu,
• przyswajanie,
• w końcu tworzenie.
Cele:
• rozwinięcie u uczniów umiejętności myślenia problemowego,
• promowanie u nauczycieli nauczania metodą rozwiązywania problemów.
Rodzaje zajęć:
• krótkoterminowe - (1-3 godziny lekcyjne),
- cele: zdobycie wiedzy i jej integracja,
- uczeń: zbiera i przetwarza informacje.
• Długoterminowe – (od tygodnia do miesiąca),
- cel: rozszerzenie i uszczegółowieni wiedzy zdobytej z Internetu i w rzeczywistym świeci,
- uczeń: analizuje informacje, eksperymentuje, tworzy hipotezy, modeluje zjawiska na koniec integruje nowe treści z dotychczasową wiedzą i demonstruje jej zrozumienie przez kreowanie własnych opracowań (w formie multimedialnych prezentacji, hipertekstów, stron WWW, pokazów w klasie itp.)

 

 

Czasopisma prenumerowane przez bibliotekę szkolną:

 

Dla dzieci:


Miś
Poznaj Świat
Świerszczyk
Kumpel
Junior
Wychowanie Komunikacyjne

Dla nauczycieli:

Aura
Wychowawca
Wszystko dla Szkoły
Życie Szkoły
Biblioteka w Szkole
Głos Nauczycielski wraz z dodatkiem: Bliżej Prawa
Wychowanie w Przedszkolu
Nowa Szkoła

 

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM

 

ŻYCIE SZKOŁY 

 

     ŻYCIE SZKOŁY NR 7/2009

     Cywińska Małgorzata: Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci, s. 5-12

Skowrońska Aleksandra: Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki, s. 13-18

Gromelska Agnieszka: Nieśmiałość-jak uczyć dziecko pewności siebie? s. 19-22

Rura Grażyna:  (Roz)poznawanie (nie)nowych liter w klasie pierwszej, s. 23-29

Pawilonis Jagoda:  Wczesny trening ortograficzny, s. 32-37

Kurka Hanna:  Pobaw się… może korkami ( zajęcia z kółka matematycznego w kl. I i II z pomocami w postaci korków od  butelek), s. 38-41

Florkowska J., Siadaczka E: Teatr lalek w szkole, s. 44-45

Kołodziejski Maciej:  Efekt Mozarta – mit czy prawda? s. 46-50

     Zadura Małgorzata:  Jak zmienił się zasób pojęć dzieci na przestrzeni stu lat, s. 51-54

Brejnak Wojciech:  Kilka przykazań przed-szkolnych, czyli jak dzieckiem rządzić by mu krzywdy nie wyrządzić, s. 55-58

Stój Elżbieta:  Czy daleka droga sześciolatka do szkoły? s. 60-62

Bielewicz-Kuźnia B., Parczewska T.: Wcześniejszy start szkolny wyzwaniem dla edukacji, s. 63-65

 ŻYCIE SZKOŁY NR  8/2009 
Jakubowicz-Bryx A.:  Początkowa nauka czytania i pisania, s. 5-9
Czaplicka-Jedlikowska Maria:  Nazwy własne w twórczości Heleny Bechlerowej, s. 10-16
Lenkiewicz M., Sobieszczyk M.:  O czytaniu krytycznym, s. 18-22
Seidel Jolanta: Aby rozwiązać trzeba zrozumieć, s.23-26
Lenartowska K.:  Świętek W. Obcowanie z wierszem, s. 27-31
Szefler Elżbieta: Jak pracować z historyjkami obrazkowymi? s. 32-39
Uzarska-Bielawska Renata:  Pobudzanie aktywności twórczej, s. 40-45
Brejnak Wojciech: O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej, s. 46-51
Just Monika: Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty…Kto ma większą tremę? s. 52-55
Wójcik A., Moskalik E.:  Ślubowanie klas pierwszych, s. 56-58
Marek Elżbieta: Bądź mądrym wychowawcą – wywiad z dr Jolantą Seidel, s. 59-63

 ŻYCIE SZKOŁY nr 9/2009 

Rura Grażyna: Kto uczy nasze dzieci? s. 5-12

Baraniak Joanna: Wychowanie do tolerancji. s. 13-19

Żmijewska Ewa: O etyce zawodowej nauczycieli, s. 20-22

Mimo wszystko. Praca nadesłana na konkurs, s. 23-27

Owoce w szkole, s. 28-29

Bielewicz-Kuźnia Barbara, Parczewska Teresa: W lubelskich szkołach, w przededniu obowiązkowej Edukacji dzieci sześcioletnich, s. 30-35

Prokop Agnieszka: eTwinning – droga do partnerstwa, s. 36-39

Wójcik Katarzyna: Nauczanie polisensoryczne, s. 40-41

Grabowska Tatiana: Drama – jedna z metod pracy, s. 42-47

Brejnak Wojciech: Sześciolatki a nauka szkolna, s. 48-52

Just Monika: Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty…czyli bez komentarza ani rusz!!!,

s. 53-56

Szefler Elżbieta: Razem z Guzilkiem piszemy bajki. Finał konkursu literackiego, s. 57-60

Kaczmarczyk Hanna: Granice, s. 61-62

Kowalska Anna: Style działań edukacyjnych, s. 63-65

 ŻYCIE SZKOŁY NR 10/2009 
Kłosińska Tatiana: Nauczyciele kreatywni animatorzy pedagogiki Celestyna Freineta, s. 5-8
Napiórkowska Zofia: Edukacja do demokracji, s. 9-15
Sementowicz Aleksandra: O mojej mamie Halinie, s. 16-18
Piwko Kazimierz: O doświadczeniach poszukujących, s. 19-24
Konopnicka Iwona: Rola Edukacji środowiskowej w kształceniu zintegrowanym w kontekście pogadanki Celestna Freineta, s. 25-29
Chorn Regina: Z francuskiego atelier – RIDEF 2008 w Meksyku,s. 30-33
Kłeczek Dorota; Swobodna ekspresja plastyczna, s. 34-39
Kłosińska Tatiana: W kolebce ruchu freintowskiego, s. 40-48
Stój Elżbieta: Stroiki, świeczniki i wianki, s. 49
Brejnak Wojciech: Sześciolatki a nauka szkolna, s. 52-56
Just Monika: Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty…Wokół ślubowania, s. 57-60 Freint w Polsce, s. 61-62
Dyląg Jerzy: Programy i ich standardy, s. 63-64

 ŻYCIE SZKOŁY NR 11/2009 
Lasota Ilona: O koszmarnym karolku, s. 5-7Dębiec Paulina: Czy świetlica może zapobiegać niepowodzeniom szkolnym? s. 8 -11TRIZ zmienia świat – wdrażanie innowacyjnej formy nauczania dzieci w województwie małopolskim, s. 13Jakubowska Alina: U źródeł tradycji i zwyczajów, s. 14-17
Nowicka-Gogolok Danuta: Z życia świetlicy szkolnej, s.18-21
Rura Grażyna: Nowe odpowiedzi na stare pytania, czyli o Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie, s. 22-27
Wójcik Małgorzata: Rakietą w kosmos, scenariusz zajęć, s. 28 -31
Wróbel Edyta: Miłośnicy sztuki w szkolnej świetlicy, s. 32-33
Dąbek Krystyna: Matematyka i ruch, s. 34-37
Woźniczka Ewa: Aktywne formy muzyczne, s. 38 -42
Czekaj Bogumiła: Pomóżmy zwierzętom, s. 43-45
Mieleszkiewicz Ewa: Trudności w uczeniu się matematyki, s. 46-55
Syndoman Joanna i Piotr: Makaronowe aniołki, s. 56-57
Just Monika: Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty…Święta tuz, tuż! s. 58-60
Idziak Andrzej: Zamiast chipsów i batoników, s. 61
Ewa Kędra: Grudzień, s. 62
Mucha Danuta: O niegrzecznym śnieżynku Kubusiu, s. 63-65

 ŻYCIE SZKOŁY NR 1/2010
Kondracka Marta: Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne. Zagrożenia, s. 5-11

Kielak Józefa: Przemoc w rodzinie, s. 12-15

Kulik Beata: Narzędzie pracy nauczyciela. Głos, s. 16-20

Sobiegała Agnieszka, Stęplewska Bożena: Pedagogika twórczości w pracy personelu medycznego, s. 23-27

Nadolna Urszula: Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej, s. 28-30

Jabłońska Iwona: Co na niechęć do czytania lektur?, s. 31-33

Kwiecień Małgorzata, Zadęcka Renata: Uwaga! Niebezpieczeństwo, s. 34-35

Zbisławska Dorota: Pracujemy przy tablicy interaktywnej, s. 36-37

Brzozowiec B., Gromelska A., Żukowska R.: Karnawał na świecie, scenariusz, s. 38-41

Just Monika: Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty…Ciemniejsza strona szkolnej rzeczywistości, s. 42-45

Florek Anna: Szkoła fińska przyjazna dzieciom i nauczycielom, s. 46-48

Marek Elżbieta: Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw, s. 49-53

Szkolnictwo podstawowe we Francji, s. 54-56

Stój Elżbieta: Tajemnice warszawskiej Starówki, s. 57-58

Marek Elżbieta: Jak rozwijać zdolności dziecka? s. 59-62

Pardej Katarzyna: U progu dorosłości, s. 63-65

 

 
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 7/2009

Skotnicka Gertruda: Wanda leży w naszej ziemi, s. 4-9

Borodzicz Wirginia. Całe życie wśród książek. Rozmowa z profesor JoannąPapuzińską, s.12-5

Prus-Wiśniewska Helena: Dar św. Kingi, s. 16-23

Musielak Beata:  W naszym małym miasteczku, s.24-28

Juskowiak Barbara: Ech Pałuki jak wy cudne…s.28-29

Sienkiewicz A. Tofiluk B: Jestem sobie Podlasiaczek, s.32-34

Michalska Bronisława: Tam gdzie Wisła, s. 35-38

Spychała E., Żelechowska B:  Folklor regionu Kozła, s. 39-41

Raszka Jadwiga: Coraz dalej w świat, s. 42-48 (rebusy, zagadki, układanki)

Łukaszewicz E., Grzybowska E: Nasza Europa, s.49-51

Spławska Honorata: Wycieczka do Włoch, s. 52

Bot Jolanta: Fascynująca przeszłość. Dinozaury, s. 53-55

Gołębiewska Maria:  Zabawy plastyczne. Lampiony, s. 56-57

Jabłońska Katarzyna: Logopeda radzi, s. 58-59

 

 WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 8 wrzesień 2009 
Brańska Ewa: Jakie programy w Edukacji przedszkolnej? s. 4-8
Kielar-Turska Maria: Osiemdziesiąt lat psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Jagiellońskim s. 10-14
Gawłowska Agnieszka: Rośliny w ogrodzie s. 16-19
Chojak Małgorzata: Gotowość czy dojrzałość szkolna s. 20-23
Gutowska Beata: Przygoda z diagnozą przedszkolną s. 24 -28
Dryjas Katarzyna: Wyjazd studyjny do Gothy s. 29-30
Jabłońska Katarzyna: Kartonowe pudełko s. 31-32
Piechota M., Wójcik. M.: Mamo, tato, baw się ze mną! S. 33-34
Narożnik Małgorzata: Co dalej z sześciolatkami? S. 35-36
Pawłowska-Nidbała Anna: W świecie wartości, s. 37-40
Kołoło-Gruszka Aleksandra:  Żyj bezpiecznie, s. 40-41
Gruszka Jadwiga:  W krainie smerfów, s. 42-46
Pardej Katarzyna:  Spotkanie logopedy z rodzicami, s. 47-51
Niezgoda Jacek: Bezpieczny dom, s. 52-53
Bochniarz Antoni:  Logopeda radzi, s. 54
Fundowicz Elżbieta:  Koalicja na rzecz dziecka, s. 55-56
Gromotowicz-Celińska Wiesława:  Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruch Drogowego, s. 57 -58
Szczepanik Aniela: O leworęczności, s.59
Barańska Ewa:  Zachęcam do lektury i zabawy, s. 60-61
Rytel Bożena: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa, s. 62
Ratyńska Hanna: Pogodnie i z humorem, s. 63

       WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 9/2009 

Al.-Khamisy Danuta: Zachowanie prospołeczne dzieci, s. 4-8

Zamaria Jadwiga: Natalia Michałowa – skromny człowiek, wielki pedagog, s. 10-13

Gawłowska Agnieszka: Ogród – miejsce integracja, s. 14-16

Komorowska Anna: Rozmowy o architekturze, s. 18-20

Skwarek Ewa: Dziecko chore na cukrzyce, s. 22-25

Narożnik Małgorzata: Konferencja OMEP w Grecji, s. 26-27

Dobosz Iwona, Izdebska Małgorzata: Szumiał las, śpiewał las, s. 28-30

Wrońska Beata: Zabawa trzylatków z chustą animacyjną, s. 31

Daniek-Salawa Jadwiga: Małe jabłuszko, s. 32

Bukowska Iwona: Oswajać lęki, s. 33

Radoła Halina: Czarnulek, s. 34-36

Galica Agnieszka, Bukowska Iwona: Bajka o żółtej kredce, s. 37-38

Gołębiewska Maria: Koszyczek na jesienne skarby, s. 39

Brylińska Iwona: Mali badacze w ogrodzie, s. 40-41

Mazurkiewicz Anna: Architektura bliska i daleka, s. 42-43

Pawłowska-Niedbała Anna: Jesienne drzewa, s. 44-45

Lorenc-Chroń, Małysz Urszula: Bezpiecznie i zdrowo, s. 46-47

Pawłowska-Niedbała Anna: Rodzinne konkursy, s. 48-50

Koślińska Katarzyna: Uniwersytet nie tylko po maturze, s. 52-55

Błaszczyk-Sadowska Anna: Profilaktyka logiczna, s. 56-58

Dulewicz Grażyna: Jubileusz w Darłowie, s. 58-59

Bieda Brygida, Sobczyk Ewa: Język obcy w grupach rodzynkowych, s. 60-61

Świat małego dziecka, s. 62-64

 WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 10/2009 
Twardowski Andrzej: Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka, s. 4-12
Ratyńska Hanna: Maria Dunin-Wąsowicz – przyjaciel dzieci i nauczycieli, s. 13-14
Skwarek Ewa: Dziecko chore na cukrzycę, s.15-18
Makarewicz-Wujec Magdalena: Jak żywić dzieci? s. 19-22
Rura Grażyna: Przedszkolak z Polski na wyspach brytyjskich, s. 23-26
Skęczniewska Renata: Z dziećmi o ich prawach, s. 27-29
Murczak Joanna: Co wiemy o teatrze? Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6-letnich, s. 30-31
Kostkiewicz Renata: Andrzejkowe czary-mary, s. 32-33
Michalak Jolanta: Kolorowe dni w naszej „Bajce”, s. 34-36
Wojtowicz Ewa Lidia: „Wiewiórki” uczą się niemieckiego, s. 37-38
Wojtowicz Małgorzata: Mam prawo do…(przestrzeganie praw dziecka to w ostatnich latach[…]),s. 39-40
Kasperek Jolanta, Walus Dorota: Rok przedszkolaka w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu, s. 41-42
Nadachewicz Katarzyna: Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka, s. 43-44
Pietrzak-Szymańska Barbara, Pietrzak Katarzyna: Guzikozwierzaki, s.45-46
Buszkowski Igor: Zabawki z liści, s. 47
Dziecko i pies, s. 48-49
Budzyńska Irena: Co można zrobić z ziemniaka, s. 50-51
Andrzejewska Jolanta, Zwierzchowska Iwona: Wcześniejszy start szkolny. Ogólnopolska konferencja naukowa, s. 52-54
Pietrucha Iwona: Program eTwinning w przedszkolu, s. 55-56
Orzechowska Iwona: Czarny teatr, s. 55-58
Kluska Anna, Kwiecińska Elżbieta, Tews-Ciężka Monika: Wszystkim dzieciom słońca blask, s. 59-60
Nawrot Anna: Srebrny jubileusz, s. 61
Rim Renata: Polsko słowackie spotkanie, s. 62
Rytel Bożena: Kolory dnia, s. 64-65


WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 11/2009 

Skotnicka Gertruda: Na progu historii Polski, s. 4-9

Olkusz Jolanta: Zabawy inspirowane literaturą, s. 10-13

Budowa modułowych przedszkoli receptą na rosnące potrzeby w zakresie Edukacji przedszkolnej, s. 14-15

Ratyńska Hanna: Jakiego to gościa mieliśmy…O Annie Świrszczyńskiej, s. 16-19

Boguszewska Anna: Znaczenie ilustracji w książce dla dzieci, s. 20-22

Makarewicz-Wujec Magdalena: Otyłość u najmłodszych, s. 23-26

Dąbrowska-Stańczuk: Anielskie Boże Narodzenie, s. 27-28

Pawłowska-Niedbała Anna: Łączymy słowa i gesty, s. 29-30

Karolczak Joanna Katarzyna: Smaczne łamigłówki dla małej główki, s. 31-33

Wojtowicz Małgorzata: Zima wokół nas, s. 34-35

Gołębiewska Maria: Choinki i śnieżynki, s. 36-38

Kobryńczuk Franciszek: Dziś noc święta. Jasełka, s. 39-41

Skwarka Ewa: W świecie emocji, s. 42-45

Knap Ewa: Czy można uczyć historii w przedszkolu? s. 46-47

Jasny Magdalena: Pieczemy pierniczki, s. 48

Witko Beata: Bajkowe wieczory, s. 49-50

Jantas Marzena: W świątecznym nastroju, s. s. 51-52

Mrowiec Bożena, Tomecka Violetta: Przedszkolak widzem i aktorem, s. 53-54

Więcławska Barbara: W „Fiołkowej krainie”, s. 55-56

Rytel Bożena: Z humorem i puentą, s. 57

Pedagogika przedszkolna. Słownik terminologiczny i objaśniający, s. 58-59

Spis treści rocznika 2009, s. 60-61

 WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 1/2010 
Manturzewska Maria: Stefana Szumana psychologia muzyki, s. 4-7
Woynarowska Barbara: Profesor Jadwiga Kopczyńska-Sikorska (1917-2009), s. 8-9
Woźniczka Ewa: Terapeutyczne walory muzyki, s. 10-16
Woźniak Mariola: Relacje dziecka z rówieśnikami, s. 17-23
Jacewicz Agata: Edukacja przedszkolna w północnych Włoszech, s. 24-26
Wróbel Anna: Z wizytą na Ukrainie, s. 28-29
Bot Jolanta: Śniegowe inspiracje, s. 30-33
Pacyńska Anita: Dzień Babci i Dziadka, s. 34-36
Karolczak Joanna Katarzyna: Wierszyk? Nic trudnego! s. 37-38
Boszko-Szcześniak Agnieszka: Zima – ciekawa pora roku, s. 39-41
Kierska Mirosława: Zabawy kształtujące słuch fonetyczny, s. 42-45
Pawlik Anna: W parku i ogrodzie, s. 46
Makarewicz-Wujec Magdalena: Żywienie a odporność przedszkolaków, s. 48-51
Janosz Katarzyna, Serej Ewa: Spotkanie z seniorami, s. 52-53
Fundowicz Elżbieta: Koncepcja Edukacji daltońskiej, s. 54-56
Sikora Agnieszka: Jaka pyszna sanna, s. 57-58
Entliczek pentliczek – pakiet na szóstkę! s. 59
Grabowski Stanisław: Z dzieci lepszy świat się narodzi, s. 60-61
Rytel Bożena: Spacerkiem po Warszawie, s. 62-63
Posłuchajmy, zaśpiewajmy. Bach, w śnieżny puch, s. 64-65

   

 

 

 

WSZYSTKO DLA SZKOŁY


WSZYSTKO DLA SZKOŁY nr 7-8/2009 
Salamon Dagmara:  Andrzejki w szkole, propozycje zabaw, s. 56
Rechnio B., Dąbrowska E.: Szkolny wieczór andrzejkowy, s. 7-8
Godlewska A., Rotmańska M.: Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście, s. 9-10
Dr Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, trudni gimnazjaliści, s. 11
Pietruszka Wioletta:  Nowy budynek dla naszej szkoły (część artystyczna), s. 12-14
Ziętek Joanna:  „Z chłopskiego zagonu po uniwersytecką togę” (montaż poetycko-muzyczny poświęcony życiu i poezji Jana Kasprowicza), s. 15-19
Wojciechowska-Szul Sylwia:  Mały ratownik. Jak udzielać pierwszej pomocy? Materiały pomocnicze do realizacji zajęć edukacyjnych w klasach I-III,  s. I-VII
Wróbel Edyta:  Szkoła uczuć Jana Od Biedronek (montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego), s. 22-23
Junkier J., Piechota R.:  Niezwykły prezent od Mikołaja (scenariusz inscenizacji), s. 24-25
Ziętek Joanna:  Boże Narodzenie (montaż poetycko-muzyczny), s. 26-27
Rechnio-Kołodziej Beata:  Dekoracje bożonarodzeniowe, s. 28-29
Gendera Kamila:  Romeo i Julia inaczej, s. 30

 

 WSZYSTKO DLA SZKOŁY NR 9/2009 
Nakielska Ewa:  Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V), s. 5-6 Fiedorczuk Justyna:  Człowiek w świecie wartości: spotkanie z miłością (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI), s. 7-8
Fiedorczuk Justyna:  O wartościach w procesie edukacyjnym, s. 9-10
Gromiec Lucyna: Zgodnie z prawem (Czy można nie wyrazić zgody na przydział wychowawstwa? Czy nauczycielowi wychowawcy przysługuje dodatek za wychowawstwo? Jakie są obowiązki nauczyciela wychowawcy? s. 11
Filipczak Izabela:  Naga prawda o człowieku – rozważania o postawie moralnej Zenona Ziemkiewicza (scenariusz 2-godzinnej lekcji języka polskiego w klasie III LO), s. 12-14
Tomczyk-Mroczek Wiesława:  Jaka właściwie jest dzisiejsza młodzież? s. 14-16
Matejczyk I., Miszczak R.:  Dżentelmen Roku – Dama Roku (scenariusz konkursu szkolnego), s. 18-19    WSZYSTKO DLA SZKOŁY 10/2009 
Urzędowska Anna: Od redakcji, s. 3
Kierepka Alina: Projekty warte naśladowania, „Spotkanie z książką historyczną” - cz.1, s. 4
Sawiński Piotr Julian: Warto poczuć zapach nowoczesności (scenariusz dyskusji z nauczycielami o istocie i znaczeniu nowoczesności Edukacji), s. 5-8
Rechnio-Kołodziej Beata: Prosta droga do awansu, wskazówki dla stażystów – czyli o planie rozwoju zawodowego, s. 9
Bez komentarza ( dykalkuli: zaburzenie czy humbug?, zmiany w kierownictwie MEN, „owoce w szkole”, egzaminy gimnazjalne 2010, coraz młodsi wicedyrektorzy, „itd.), s. 10-11
Kononiuk Alina: Uczyć się aby uczyć, s. 12-13
Kopinke Aldona, Szymkiewicz Tomasz: „Wolność kocham i rozumiem…”, s. 13-14
Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 15
Zgodnie z prawem, s. 16
Rechnio Kołodziej: Twórcze fantasmagorie czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień, s. 17-20
Kraszkiewicz Henryk: Jak wzmacniać motywację do nauki?, s. 21-22
Trojan Elżbieta: Fryderyk Chopin – kompozytor, pianista, pedagog (zestawienie bibliograficzne), s. 22-23
Płaziak – Janiszewska Alina: Perła (scenariusz bożonarodzeniowe spotkanie), s. 24-25
Dziekan Teofil; Życie szkoły – szkołą życia, s. 25-26

 WSZYSTKO DLA SZKOŁY NR 11/2009 
Urzędowska Anna: Od redakcji,  s. 3
Z forów internetowych: Papirologia, s. 3
Kądziołka Barbara: Projekty warte naśladowania „Spotkania z książką historyczną” – cz. 2, s. 4
Kraszkiewicz Henryk: Motywacje działanie komputera, s. 5-6
Nowaczyk Beata: Uzależnieni od cyberprzestrzeni, s. 7-9
Karpińska Czesława: Twórcy szkolnej strony internetowej, s. 10
Kraszkiewicz Henryk: Fotomontaż (konspekt 2-godzinnych zajęć z informatyki dla kl. II szkoły ponadgimnazjalnej), s. 11
Rechnio-Kołodziej Beata: Prosta droga do awansu, s. 12-13
Kraszkiewicz Henryk: Komputer jako pomoc dydaktyczna, s.14-16
Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 17 Bez komentarza,s.18-19  Zgodnie z prawem, s. 20
Frost Sabina: Internet i gry komputerowe – szanse i zagrożenia (zestawienie bibliograficzne), s. 21- 22
Majewska Kamila: LaTeX dla matematyków, s. 23-24
Dziekan Teofil: Życie szkoły – szkolą życia (opowieść w odcinkach), s. 25-26 

WSZYSTKO DLA SZKOŁY NR 12/2009 
Rzedowska Anna: Od redakcji, s. 3
Grela Katarzyna; Projekty warte naśladowania. „Spotkanie z ksiażką historyczna” – cz. 3, s. 4
Dębska Danuta: Polskie tańce narodowe, (test muzyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum), s. 5-6
Fiedorczuk Justyna: „Historia całkiem niezwykła…” (scenariusz lekcji w klasie IV szkoły podstawowej), s. 7
Skrzyński Dariusz: Zgodnie z prawem: zasady zatrudniania nauczycieli, s.8-9
Scheffs Krystyna: „Wiem, że…” (konkurs wiedzy ogólnej dla gimnazjum), s. 9-13
Bez komentarza, s. 14-15
Rechnio-Kolodziej Beata: Prosta droga do awansu. Porządkujemy teczkę na dyplomowanego, s. 16-18
Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 19
Rechnio-Kołodziej Beata: W grupie weselej, s. 20-21
Trojan Elżbieta: Projekt jako skuteczna metoda kształcenia (zestawienie bibliograficzne), s. 22-23
Wolniewicz Hanna: Tradycje i obyczaje Bożego Narodzenia (scenariusz zajęć świetlicowych), s. 23
Świderska Joanna: Bal gimnazjalny dla klas III (scenariusz części artystycznej), s. 24-26
Dziekan Teofil: Życie szkoły – szkołą życia, s. 25-26

 WSZYSTKO DLA SZKOŁY 1/2010 

Rzędowska  Anna: Od redakcji, s. 3

Kierepka Alina: Projekty warte naśladowania, „Spotkanie z ksiażką historyczną”, s. 4

Salamon Dagmara: Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej, s. 5

Rechnio-Kolodziej Beata: Gry dla zaawansowanych, s. 6

Dąbrowska Genowefa: Prawa człowieka w Polsce i na świecie, s. 7-8

Naziemiec Daria: Zajęcia integracyjne, s. 9

Marciniak Aleksandra: Szczerze, s. 10

Kraszkiewicz Henryk: Właściwa motywacja, s. 11-12

Dębska Danuta: Prawa dziecka (konkurs dla uczniów szkoły podstawowej), s. 12-13

Musialska Kinga: Aspiracje życiowe, (kwestionariusz dla uczniów klas V-VI), s. 14-15

Bez komentarza, s. 16-17

Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 18

Skrzyński Dariusz: Zgodnie z prawem, s. 19-22

Trojan Elżbieta: Jak realizować godziny do dyspozycji wychowawcy? (zestawienie bibliograficzne), s. 2324

Dziekan Teofil: Życie szkoły szkolą życia, s. 25-26

  

 NOWA SZKOŁA

 

NOWA SZKOŁA Nr 6/ 2009

 

Jastrzębska Lidia: Polskie aspiracje edukacyjne w latach 1993-2009,  s 4 -13

Czesław Banach: Edukacja na tle procesów globalizacji s.14-18

Kamińska-Juckiewicz Małgorzata: Wiedzieć i umieć (o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w społeczeństwie wiedzy) s. 19-24

Kazimierz Denek.:Szkoła jutra s. 25-32

Krawczyk Bogdan J.: Boje o szkolnictwo niepubliczne. s. 33-35

Wieczorek Monika:  Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej, s. 36-41

Stróżyński Klemens: Niebo Kubusia Puchatka  s. 42-43

Pietrzak Małgorzata:  Postawy i wartości a płeć uczniów s. 44-51

Zięba Alicja : Dziecko od XXS do XXL s. 52-54

Włoch Anna: Inspiracje dla pracy z uczniem zdolnym s. 55-58

Peter Tadeusz:  W polskiej szkole nie pochwala się pracy zespołowej s. 59-60

 

 

 

 BIBLIOTEKA W SZKOLE 

    BIBLIOTEKA W SZKOLE NR 9/2009
Antczak Mariola:  Media relations a biblioteka szkolna, s. 5-7
Bonk Gabriela: Złota rączka na kryzys, s. 8-9
Ohirko Małgorzata:  Warsztaty ekologiczne w bibliotece szkolnej, s. 10-11
Grudzień A., Pitryka E.: Jaśnie Pani Książka. Program edukacyjny, s. 12-13
Nałęcka Irena:  Noc z Andersenem. Baśniowe urodziny w bibliotece szkolnej, s. 14-15
Kowgier Magdalena:  W krainie władcy wyobraźni (konkurs czytelniczy), s. 16-17
Tomicka Maria:  Znamy i lubimy Tytusa (konkurs czytelniczy o życiu i twórczości Papci Chmiela dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, s. 18
Czernicka Justyna: Co to jest teatr? Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, s. 20-21
Witek Janina:  Tomek Sawyer – figlarz i łobuziak (konkurs dla uczniów klas V szkoły podstawowej), s. 22-23
Drozd Iwona:  Zostań mistrzem pięknego czytania. Konkurs czytelniczy przeznaczony dla klas I ponadgimnazjalnych lub gimnazjum, s. 24
Niedopytalska Iwona:  Prawdziwym uczniem być…Pasowanie na ucznia klasy I, s. 25-26
Poniedziałek Marta:  Chrzest Kota Scenariusz pasowania na gimnazjalistę, s.26-27
Makaryk M.,  Rozmysłowska-Rypuła E.:  Opowiedz mi dziadku. Scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, s. 28-30
Bladoszewska Ewelina:  Lekcja historii. Scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, s. 31-32

BIBLIOTEKA W SZKOLE 10/2009   
Wasilewski Juliusz: Rozbrojenia nie ma, s. 3-4
Gromek Renata: Tekst literacki jako inspiracja twórczego rozwoju, s. 5-7
John Katarzyna: Proces czytania w szkole, s. 8-9
Dąbrowska Małgorzata: Nowoczesne oblicze bibliotek, s. 10-11
Bonk Gabriela: Przepis na…turniej, s. 12-14
Wojciechowska Katarzyna Ewa: Ukryte talenty. Wystawa prac nauczycieli, s. 15
Jeziorna Małgorzata: Kubuś Puchatek. Propozycja pracy z lekturą, s. 16-19
Jaraczewska Urszula: Bohaterowie i wydarzenia w Lalce, konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej,s. 20-21
Czepiec-Mączka, Śmietana Anna: Wojewódzki konkurs pięknego czytania, s. 22-23Brzozowska Dorota: Herody sokolskie, współpraca nauczyciela bibliotekarza z instytucją kultury s. 24-25
Gajewska Danuta: Spotkanie autorskie, s. 26-27
Witek Janina: Bez zmrużenia oka. Konkurs frazeologiczny, s. 27
Poniedziałek Marta: Nowe przygody Lidgrenków, czyli powrót urwisów, s. 28-31
Malinowski Marcin: Oda do młodości, s. 34-35       


BIBLIOTEKA W SZKOLE 11/2009   
Urzędowska Anna: Od przybytku głowa jednak boli, czyli dodatkowe godziny w bibliotece szkolnej, s.3-4
Współpraca pilnie poszukiwana, s.5-17
Brzezińska Danuta: Biblioteka Centrum Informacji. Nauczyciel i uczniowie, w gąszczu mediów i multimediów, s. 3-4
Brewczyńska Magdalena: Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach, s. 5-7
Pawlik Marcin: Jak dodać komentarz audio i wideo do prezentacji PowerPoint? s. 8-10
Kolebuk Robert: Szkolne studio nagrań, s. 11-13
Bogacz Mirosława: Projektor multimedialny, jak wybrać? s. 14-15
Rudnicka Izabela: Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym, w internetowym centrum informacji multimedialnej, s. 16-18
Bogacz Mirosława: O karaoke w Pcim, s. 19
Safian Agata: Budowa książki i czasopisma. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, s. 20-21
Gron Maria: Multimedialne galerie malarstwa. Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych, s. 22
Bajak Izabela: Więcej wiem, więcej umiem, więcej potrafię. Wykorzystanie bibliotecznej pracowni Pcim w pracy z czytelnikiem w SZS nr 1 w Opatowie, s. 23
Adamowicz Agnieszka: Biblioteki Międzynarodowej Szkoły w Genewie, s. 24-26
Bogacz Mirosława: Biblioteka Edukacji multimedialnej. Henry Jankins: Kultura konwergencji, s. 27
Kaspera Lidia: Czy jesteś reklamożercą? Scenariusz zajęć z zakresu Edukacji czytelniczej i medialnej, s. 18-19
John Katarzyna: Klub filmowy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, s. 19
Jeziorna Małgorzata: W krainie książki. Scenariusz pasowania na czytelnika, s. 20-21
Walasek Iwona: Jak powstaje książka? Konspekt zajęć edukacyjnych, s. 22
Witek Joanna: Przygody rudowłosej Ani, krzyżówka, s. 23
Jachimczak Barbara Wanda: Byli szczęśliwi dawniejsi poeci… Scenariusz słowno-muzyczny, s. 24-25
Malinowski Marcin: My swoje, a oni swoje…s.26-27

 
     BIBLIOTEKA W SZKOLE 12/2009
     Wasilewski Juliusz: Pani minister czatuje, s. 3-4

Gromek Renata: Bajkoterapia w szkole podstawowej, s. 5-6

Gromek Renata: Rozmowa z samym sobą. Scenariusz biblioterapeutyczny, s. 6-7

Gromek Renata: Rozmowa z innymi. Scenariusz biblioterapeutyczny, s. 7

Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… objaśnienie podstawowych pojęć, s. 8-11

Jasiak Elżbieta: Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym, s. 11-13

John Katarzyna: Księżniczka na ziarnku grochu. Czyli o prawdzie w życiu. Scenariusz baśnioterapii, s. 14

John Katarzyna: Igła do cerowania. Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości. Scenariusz baśnioterapii, s. 14-15

Grzyba Dorota, Michałuszko Beata: Bezpieczny Internet. Program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, s. 16 – 18

Ryng-Bury Krystyna: Warsztaty czerpania papieru. Zajęcia w szkole specjalnej, s. 18-19

Dorobisz Jolanta: Biblioteka szkolna moją biblioteką. Scenariusz zajęć, s. 20-21

Bonk Gabriela: Niekończąca się… krzyżówka, s. 22-23

Kaczmarek Antonina, Megier Magdalena: Z literatura za pan brat. Konkurs literacki, s. 24-27

Witek Janina: Gdzie jesteś Mały Książe? Konkurs literacki dla kl. I gimnazjum, s. 28

Czarniewska Monika: Kłótnia wróżek. Scenariusz pasowania na czytelnika, s. 29-31

Bielska Grażyna: Laureatka literackiej Nagrody Nobla 2009 Herta Muller, s. 32-33

Szymeczko Kazimierz: Kompleks Supermana, s. 34-35


 

      BIBLIOTEKA W SZKOLE 1/2010   
     
Wasilewski Juliusz: XII Forum – ważne wydarzenia, s. 3-4

      Hechsman Kinga: Jak pomóc dziecku z problemem? Konferencja dla nauczycieli w bibliotece pedagogicznej, s. 5

      Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, s. 6-9

      Skrzyński Dariusz: Zasady rejestrowania i rozliczania zajęć pozalekcyjnych, s. 9

      Mróz Agnieszka, Wajner Małgorzata: Wierzę w człowieka. Projekt edukacyjny, s.10-15

      Wajner Małgorzata: Mam prawa, scenariusz zajęć (dla klas 0-III szkoły podstawowej), s. 16-17

      Mróz Agnieszka: Prawa człowieka, scenariusz zajęć (dla kl. IV-VI szkoły podstawowej), s. 18-19

      Medyńska Marzena: Spotkanie z Martą Fox. Konkurs literacko-internetowy, s. 20

      Błażejczak Dobrochna: Krzywołap i inni. Konkurs czytelniczy na Dzień Kota, s. 21

      Dmowska-Głowacka: Wyszukiwanie informacji w katalogu MOL Optimum – OPAC, s. 22-23

      Nadrowska-Adamczyk Stanisława: Konkurs. Tomik literacki młodych autorów, s. 24

      Nadrowska-Adamczyk Stanisława: Kultura informacyjna i edukacyjna, s. 24

      Czernicka Justyna: Raj utracony. Scenariusz przedstawienia, s. 25-28

      Bucholc Ewa: Kobietom w dniu ich świeta. Scenariusz inscenizacji kabaretowej,  s. 29-33

      Urzędowska Anna: Kiedy tak „sobie siedzimy” w bibliotece…, s. 34-35

               

 

 

BIBLIOTEKA PROPONUJE:     

Ciekawe strony www     Co zawierają
http://www.dzieci.wp.pl Strona ładnie opracowana graficzne, składa się z kilku części, które zawierają różne zadania. Gry, pocztówki, puzzle, wiersze, opowiadania, labirynty.
http://www.dzieci.org.pl Strona Dzieci Sprawnych Inaczej. Ciekawe artykuły na różne tematy np. nauka i kultura, sztuka dzieci, prawo, kartki, fotoreportaże.
http://www.dolinka.szkola.net Serwis internetowy dla uczniów, który zawiera wiadomości z dziedziny techniki, nauki, kultury, sportu, przyrody, rozrywki. Znajdziemy również szereg zabaw dla dzieci : układanki, kolorowanki, konkursy.
http://www.wyspa.interia.pl Strona internetowa dla młodszych dzieci. Dużo zabaw, wierszyków. Dziecko samo może się ciekawie bawić.
http://basnie.republika.pl/definicja.htm#tysiac
 Słownik pojęć związanych z bajkami.

http://www.bajki.prv.pl Wybór bajek przedstawionych w ciekawy sposób, można je czytać wspólnie z dzieckiem.
http://basnie.republika.pl/definicja.htm#tysiąc

http://www.bajki.com

http://www.bajki.prv.pl
 Wybór bajek i zagadek dla dzieci. Na stronie zamieszczone są też bajki które napisały same dzieci.
http://www.logopedia.pl Informacje na temat zajęć logopedycznych, wad wymowy, pomocy dydaktycznych.
http://reedukacja.prv.pl Na stronie wiele ćwiczeń z zakresu ortografii, ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania, pamięć, labirynty.
http://www.misie.com.pl
 Ciekawa strona edukacyjna dla dzieci
http://www.promyczek.com.pl Czasopismo internetowe Polskiego Związku Niewidomych.
http://www.clapolskaczytadzieciom.pl Strona stowarzyszenia propagującego akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
WWW.promyczek.com.pl
Czasopismo dla dzieci
http://junior.reporter.pl Czasopismo dla dzieci
 
http://basnie.republika.pl/spis.htm#andersen
http://www.urwisy.pl/ Baśnie  dla dzieci, Hansa Christiana Andersena, Jacoba i Wilhelma Grimm, Charlesa Perrauleta
    

 

ZŁOTE MYŚLI:

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra”. Henryk Sienkiewicz
„Kto czyta książki żyje podwójnie” - Umberto Eco
„Kto czyta ma piękne sny” –  M.Gormon
„Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek” - A.F. Modrzejewski
„Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś” - J. Iwaszkiewicz
„Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”  - A. Mickiewicz